Beden Sistemlerine Yönelik Terapik Yoga

Geniş bir koncepte yayabileceğimiz size özel beden sistemlerine yönelik terapi içerikli dersler

Kundalini Yoga ve Meditasyon

Yin Yoga ve enerji terapi ile olan uygulamalardır.

Beden sistemlerindeki tıkanıkların duygusal ve alt nedenlerine bakılarak, bilinçaltı düzeyine inilerek yapılan 2.5 saatlik terapi dersleri

İlgili kriya ve meditasyonlar Kundalini Yoga ve Meditasyon – Yin yoga uygulanır. Enerji terapi ile bilinçaltı çalışmaları gerçekleştirilir.

Buradaki hedef bilinçaltından ve hücresel seviyede yaşadığımız hastalıklarımızın duygusal nedenlerine inmek – kök nedenini bularak duygusal ve zihinsel seviyede yeniden dengelenme sağlanırken bilinçaltı ve karmik olarak getirdiğimiz hastalıklarımızı enerji seviyesindende arındırmaktır.

Bu terapi uygulaması, kişinin ihtiyacına göre düzenlenip bedensel fonksiyonuna göre yoga uygulaması ile terapi gerçekleşirken enerji terapi destekli köklü transformasyon ve iyileşme süreçlerini hızlandırıcı uygulamalardır.

Hastalıklarımızın % 95’i duygusal ve zihinsel alt nedenlerden kaynaklanır. Tuttuğumuz enerji ilgili organ ve meridyenin çalışma fonksiyonlarını azaltırken görevini yapamayan organlar ve hormonlar fiziksel bedendeki sistemin tıkanıkları olarak sağlık sorunlarımızı başlatır. Kimi hastalıklarımız karmiktir kimisi ise günümüzün hastalığı olarak mevcuttur. Enerji seansları ile enerjetik beden ve bağlantılı sistemdeki arınma tüm zamanların dengelenmesini sağlar.

Enerji terapi seansaları içinde bilinçaltı – DNA arınma – tekrar bağlantı – karmik arınma – enerji bedenlerinin dengesi – ilgili bölgenin düşük enerji seviyesi yükseltmek amaçlı uygulanır.

1.5 saatlik Terapi ağırlıklı dersler 

Kundalini Yoga ve Meditasyon – Yin yoga uygulamalarıyla kişinin sağlık sorunu hedef alınarak yapılan derslerdir. Hedef bölge ile ilgili organ – meridyen sağlığı – sinir sistemi – ilgili chakra bağlantısı ile kriya ve meditasyonlar ( nefes – mudra – mantra ) uygulamaları yapılır.

  • Göz hastalıkları
  • Hormonal ve salgı bezi işlevsizliği ( Tiroid – safrakesesi – lenf bezi – timus gibi )
  • Artrit – eklem – omurga sorunları – skolyoz https://pha..r-les-canadiens
  • Kan dolaşım sistemi – üreme sistemi – sindirim sistemi – bağışıklık sistemi işlevsizliği
  • Spesifik organların işlevsizliği ( böbrek – akciğer – kalp – karaciğer – mide gibi )
  • Kanser hastalıkların tedavisinde destek çalışmaları
  • Menopoz öncesi ve sonrası
  • Uyuşturucu, alkol gibi madde kullanımı, fiziksel duygusal ve zihinsel denge
  • Sinir sistemi denge ( sempatik ve parasempatik sinir sistemi )
  • Enerj merkezleri ve meridyen enerji akışına yönelik uygulamalar

Her iki çalışmadada kişiye günlük yaşamına alacağı uygulamalı çalışmaların devamı için, kriyalar, nefes çalışmaları, mantra ve mudra çalışmaları  verilir.