İÇ ÇOCUK ŞİFA VE YÜKSEK BENLİK BAĞLANTI

 

Anne karnından başlayan çekirdek ailemizle kurduğumuz bağlantı ego benliğimizi ve bilinçaltı kayıtlarımızı oluşturmaya başlar.Kurduğumuz bağlantıyla yaşamsal köklenmemizdeki bilinçaltı yapımızı oluştururken güvensiz kurduğumuz her bağlantı korkularımızı, endişelerimizi, güven ve cesaret gibi olgularınde gelişmesine neden olur. Doğumla başlayan güvenli ve güvensiz bağların ilk temeli anne – baba ve kardeş ilişkilerinde tohum bulmaya başlar. Büyümeye başladıkça 12 yaş sürecine kadar birey bu bağların farkında olmadığı bir ergenlik ve olgunluk dönemimize yansıyan yaşamsal kalıplar ve blokajlarını hayatına yansıtıcak kayıtları ile dolar. Çevremiz ve partnerlarla olan ilişkilerimiz, cesaret ve güven duyguların eksikliği, ergen olma dönemlerinde sağlıksız yapılar oluşturur. Tekrar eden davranışlar, sevgideki alış verişin eksikliği, bağlantısını kopardığımız iç çocuk enerjisi ile Öz enerjimizden ayrışan unsurları oluşturur. Travmalar – alışkanlıklar bilinçaltı kayıtlarımız yaşam içinde kendini gösterirken, çocukluk dönemlerinde ihtiyacı giderilmemiş çocuk, bireysel gelişmemizi yavaşlatırken, bireyin kendi içindeki iç çocuk bağlantısını koparmaya başlatır.

İç çocuk yaşamımıza yön veren, öz enerjiyi taşıyan güçlü bir varlıktır. Öz Enerjimizdir.

Çocukluk dönemlerinde anne ve baba’dan sevgi akışını kestiğimiz, güvensiz bağlar, Öz enerjimizi harekete geçirerek ve içteki çocuk bağlantısını kurarak dengeli ve sağlıklı bir yapı ile yaşamdaki bloke olan durumların üstesinden gelebiliriz. Genelde bu görünün farkında olmayız, bireyin iki ilişkisi vardır yaşamına aktardığı

  • Kendi varlığı ile yaşamda oluşturduğu bilinçle aktarım
  • Anne ve babanın – aile ortamından bilinçaltına aktardığı bugünün projeksiyonu

İç çocuk farkında olmadan bilinçaltındaki anne-baba ilişkisinden gelen davranışları yönlendirirken, hayatımızdaki en önemli ilişki olan anne-baba ilişkisini dengesiz ve sağlıksız olarak yürütür.

İç çocukla kurduğumuz bağlantı ile hayatımızda travmatik yada dengesiz olan tüm ilişki ve durumları dengelerken bağını kopardığımız Öz enerji ile güven ve huzur alanına alan dengeli ve sağlıklı bir yaşama yelken açabiliriz.

Öz enerji-iç çocuk enerjisi ile geliştirdiğimiz güvenli bağ ile farkındalık gelişmeye başlar. Günlük yaşamımız içindeki tüm eylemlerimizde kendimizi dışarıdan seyretmeye başlarız. Olumsuz yaşanılan duygu – zihin ve fiziksel eylemlerimizi içteki birleşme ile kök etkilerini görmeye ve dönüştürme cesaretine sahip çıkarız.

Bu terapi çalışması, hayatımızdaki blokajların kök nedenlerini araştırırken anne-baba’dan aldığımız olumsuz bilinçaltı kayıtlarına inerek Yüksek Benlik Bağlantı ile şifalanması uygulanır.

Yüksek Ben bizim en yüksek olan üst bilincimizdir. O bizden başkası değildir. Bağını kurduğumuzu iç çocuğunun tüm zamanlarının yara, acı ve üzüntülerini şifalarken, Yüksek Ben ile olan bağlantı yaşam amaçlarımızı görmemizi, yaşamlarımızı daha huzurlu ve dengeli olmasını, tüm olanla sağlıklı ilişki kurmamızı sağlar.

Üst bilincimizden aldığımız yükseltici şifa ile bağını kurduğumuz iç çocuk bir ve bütün olmaya başlar.

  • Korkular sevgiye
  • Endişe ve kızgınlıklar huzura
  • Öfke enerjisi neşe ve coşkuya dönüşür.
İç Çocuk ve Yüksek Benlik ile Şifa

Yazı dolaşımı


Open chat
Merhaba
Zuhal Özyurt RaMaDaSa Programları. Size nasıl yardımcı olabilirim?