Taoist felsefede Yin ve yang birbirinin tersidir ve birbirini dengeler. Hiç birsey ne tamamen yin ya da tamamen yang değildir. Her şeyin içinde yin ve yang relatif olarak birbiri içindedir. Bir kıstasa göre yang olan diğer kıstasa göre yin olabilir. Mesela ılık soğuğa göre yangdır, ama sıcağa göre yindir.

Yin ve yang kelime olarak zıtlıklar ve karsıtlıkların içindeki denge uyum huzur ve barıştır.  Yin dişi, yang erkek enerjidir. Gökyüzü ve yeryüzünün bu iki enerjisi önce kendimizde, sonra yerküreye doğru derin bir dengelenme ve birleşme getirir. Öfkelerin yerine sevkat, korkuların yerine sevgi, kızgınlık ve nefretin yerine derin anlayış ve uyum getirir. Dengelen eril ve dişi enerjisi dünya ananın yaratıcı dişil shakti enerjilerinin yükselişi ile bireysel bilinçten evrensel bilinçliliğe bizi taşır.

Yin Yoga beden içindeki belli noktalardan başlayarak organ ve kasların içinden geçen meridyenlerin enerji akıslarını dengelerken, hedef pozlarla vücüttaki eklemleri baglayan ligamentler ve kasları kemiklere bağlayan tendon bağ dokularının güvenli ve uygun bir şekilde uzatarak germektir.

Yin yoga eklemlerin daha sağlıklı olması icin bag dokuları hedef alan, duragan asanalar içinde uzun süreli duruşlar olarak  uygulanır. Yin karanlık, küçük, katı, gizli, soğuk, durağan, Yang, parlak, büyük, sıvı, görünen, sıcak yada hareketlidir.

Yin, içinde sıvı miktarı az olan,  gizli, soğuk, hareketsiz olan dokular, kemikler ve bağ dokularıdır. Yang, elastik olarak içinde sıvı oranı fazla olan, hareket halinde, ısınan, yüzeyde olan doku ve  kaslardır

Uyguladıgımız her yin yoga pozisyonu ilgili meridyen, organ, enerji merkezi chakraları, bu chakralara bağlı olan subtil bedenler üzerine derin bir farkındalıkla zihinsel, duygusal, ruhsal anlamda denge ve iyileşme sağlar.

Yin Yoga

Yazı dolaşımı